De svenska församlingsmedlemmarna tappades bort i datasystemet. Kyrkostyrelsen erkänner sitt misstag.
ÖN 16.4.2014
Hattifnatt-konstnärer på biblioteket
ÖN Igår 12.15
ÖN 15.4.2014
ÖN Igår 19.27
ÖN 16.4.2014
ÖN 16.4.2014
ÖN 15.4.2014
ÖN 11.4.2014
ÖN 14.4.2014
ÖN 11.4.2014