Skolnätsutredningens arbetsgrupp publicerar då slutrapporten på ett informationsmöte för allmänheten.
ÖN I dag 16.36
ÖN 16.4.2014
ÖN 17.4.2014
ÖN 15.4.2014
ÖN 17.4.2014
ÖN 16.4.2014
ÖN 16.4.2014
ÖN 15.4.2014
ÖN 11.4.2014
ÖN 14.4.2014
ÖN 11.4.2014