Siktet fortsättningsvis ställt på playoff och vidare därifrån.
ÖN, BBL 12.1.2015
Genom tidningen Östnyland blir Lovisa en del av en större östnyländsk identitet.
ÖN, BBL 12.1.2015
ÖN 30.12.2014
ÖN 5.1.2015
ÖN 2.1.2015
ÖN 27.12.2014
ÖN 5.1.2015
ÖN 2.1.2015
ÖN 31.12.2014
ÖN 29.12.2014
ÖN 30.12.2014
ÖN 29.12.2014
ÖN, BBL 12.1.2015
ÖN 26.12.2014
ÖN 25.12.2014
ÖN 23.12.2014
ÖN 23.12.2014
ÖN 23.12.2014
ÖN 23.12.2014
ÖN 23.12.2014